Drugscontrole alcoholcontrole drugshond

Alcohol-drugscontroles van Alcohol Security werken doeltreffend

21 juni 2014

Sinds enkele jaren verricht Alcohol Security succesvol preventieve alcohol- en drugscontroles bij bedrijven, scholen en instellingen. Sindsdien is het gebruik van alcohol en drugs van de betrokken medewerkers aanmerkelijk gedaald. Daarmee is het doel bereikt: een betere veiligheid creëren en behouden voor medewerkers en hun omgeving.

Aanleiding preventieve controles
Bedrijven laten steeds meer preventieve controles verrichten om de veiligheid van medewerkers en hun leefomgeving te verbeteren. Ook worden deze controles vaker opgelegd door hun opdrachtgevers. De controles worden binnen een variëteit aan sectoren verricht, zoals scheepvaart, transport- en bouwbedrijven, industrie, logistiek en scholen. Ook wordt er preventief gecontroleerd bij alcoholvrije schoolfeesten en grote evenementen zoals de Crazy Cross in Renswoude.

Aantoonbare vermindering alcoholpromillage
Enkele jaren geleden is er gestart met preventieve controles bij een viertal bedrijven, dit is inmiddels uitgegroeid naar een groot aantal opdrachtgevers. Na een aantal reguliere metingen zijn de positieve scores nihil. Ook is bij medewerkers het bewustzijn gecreëerd dat alcohol- en drugsvrij werken zijn vruchten afwerpt. Preventieve controles kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een vermindering van het alcohol- en drugsgebruik in de werksfeer.

Start preventieve controles met drugshonden
De preventieve controles zullen in eerste instantie plaats vinden op scholen en bij bedrijven. Hiermee wordt beoogd om op een relatief laagdrempelige manier de werk- en schoolomgeving en bedrijven drugsvrij te maken en houden. Ook heeft deze methode een sterk preventieve werking.

Preventieve controles: protocol altijd onderdeel van het beleidsplan
Alcohol Security heeft in samenwerking met advocatenkantoor Diep uit Den Haag een Alcohol- en drugsprotocol opgesteld. Die voor de arbeidsrechtelijke kant dient te zorgen en altijd deel uit te maken van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van het bedrijf of de school. De OR heeft hierover ook instemmingsrecht. In het protocol worden zaken vastgelegd als: privacy van de betrokkene, de manier van controleren, de testmethode, de grenzen die worden gehanteerd en welke maatregelen er worden getroffen bij een positieve score. Dit kan variëren van het intrekken van verlofdagen tot schorsing of ontslag op staande voet bij herhaaldelijke positieve scores. Diep advocaten kan zowel de werkgever als de werknemer bijstaan voor juridisch advies.

Toekomst
Steeds meer bedrijven, scholen en instellingen nemen lifestyle waarden over die helemaal van nu èn de toekomst zijn, zoals gezond eten en bewegen. Ook veiligheid en verantwoord werken, studeren en feesten sluiten hier naadloos aan. Bedrijven en instellingen zullen vaker preventieve alcohol- en drugscontroles inzetten. Met een toenemende veiligheid in het verkeer, op het werk en tijdens een feest tot gevolg.

Geplaatst in Uncategorized.