Alcohol- en drugscontrole

Alcohol Security voert professionele alcoholcontroles en drugscontroles uit om het alcohol- en drugsbeleid na te streven.
Het uitvoeren van deze controles gebeurt discreet, objectief en onafhankelijk.

Alcohol Security maakt enkel gebruik van professionele hulpmiddelen en gecertificeerde apparatuur, om discussies over de gemeten waarden te voorkomen.
Onze controlebeambten zijn opgeleid en weten hoe zij moeten handen bij alcohol- en drugscontroles en bij onverwachte situaties.

Onze apparatuur wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd en gekalibreerd door een extern bedrijf.
Dit zorgt ervoor dat onze kwaliteit gewaarborgd blijft.

Werkwijze

Voorafgaand aan een alcoholcontrole en/of een drugscontrole zullen wij met u een afspraak maken om een en ander door te spreken.
Er zijn veel verschillende mogelijkheden, waardoor wij na deze afspraak een passend aanbod kunnen doen, dat aan de wensen voldoet.

Een aantal van onze mogelijkheden:

  • Toegangscontrole bij bedrijven
  • Controle op de werkvloer
  • Controle bij evenementen
  • Controle bij schippers voor het EBIS

Tevens bieden wij na afloop van een alcohol- en drugscontrole de mogelijkheid voor het afgeven van een certificaat, waarop de verschillende testwaarden staan.
Hiermee kunt u aantonen dat uw personeel voldoet aan de verschillende eisen en wet- en regelgeving.

Wij zijn bekend met het Ebis onder Section D-Drugs-en-Alcohol-beleid van Safety Ship Checklist ADN-C

 

Uitvoering van controle altijd onafhankelijk en discreet